РЕЄСТРАЦІЯ НА МІЖНАРОДНУ ВИСТАВКУ «МУРКОЛАЙ»

Ми раді будем гостинно зустріти Вас на нашій міжнародній виставці котів “МУРКОЛАЙ”, яка відбудеться 2-3 грудня 2017 року у файному місті ТЕРНОПІЛЬ!
License L# 174261 – EUROPE CONTINENT SHOW- UKA-050
[su_tabs]
[su_tab title=”Форма реєстрації” disabled=”no” anchor=”” url=”” target=”blank” class=”ua-form”]

  [recaptcha]

  [/su_tab]
  [su_tab title=”Registration form” disabled=”no” anchor=”” url=”” target=”blank” class=”eng-form”]

   [recaptcha]

   [/su_tab]
   [/su_tabs]
   [su_spoiler title=”

   Заявочний лист

   “]


    Ви можете заповнити лист власноруч, та відправити його через цю форму


    [recaptcha size:compact]


    [/su_spoiler]

    [su_heading align=”left” size=”24″ ]Вас запрошують:[/su_heading]
    Association of Cat Fanciers “Selina”
    Patron: Magnificats (MAG)
    [su_list icon=”icon: mail-forward” icon_color=”#3bc82a”]

    • 2 BEST IN SHOW!
    • WCF-Rings!
    • Special Breed Show(s): ABY, SFL, SFS, MCO

    [/su_list]
    [su_heading align=”left” size=”24″]Judges:[/su_heading]
    [su_list icon=”icon: mail-forward” icon_color=”#3bc82a”]

    • Antonello Bardella, Italy (AB, WCF)
    • Alicja Biadasz, Poland (AB, WCF)
    • Fabrice Calmes, France (AB, LOOF)
    • Dorota Podlejska, Poland (LH, SLH, WCF)
    • Supervisor of the exhibition office: Daniel Sànchez i Mauri

    [/su_list]

    Результати виставки увійдуть у міжнародний рейтинг ТОР САТ
    (ВАРТІСТЬ ВХОДИТЬ У РЕЄСТРАЦІЮ)

    В программі виставки спеціалізовані шоу (окраси, очі, тіккінг і т.д.), веселі конкурси для власників муркотунчиків, дядько Мурколай для дітлахів та дорослих. Безліч подарунків та веселощів!

    [su_heading align=”left” size=”24″]Важлива інформація![/su_heading]

    10% – на експертизу іногороднім учасникам!

    15% знижка для власників рідкісних порід (курильський бобтейл, сибірська,сомалійська,бенгальська,бурма,орієнтальна,петербурзький сфінкс, український левкой, піксібоб і т.д , уточнення переліку рідкісних порід обговорюється індивідуально);

    Продаж 2-х кошенят одного власника БЕЗКОШТОВНО при наявності тварини, яка виставляється на дві оцінки! Кожне наступне кошеня +100 грн!

    По новим правилам WCF : вік кошенят має бути не менше 12 тижнів в день виставки
    (наявність документів на кошенят є обов’язковим!)

    Корпоративна знижка при колективній заявці для клуба (розплідника) обговорюється окремо ( під колективною заявкою розуміється 5 і більше котів, заявлених від клубу чи розплідника на титульні оцінки, заявку «НА ВСІХ» учасників подається та оплачується однією сумою керівником клубу чи власником розплідника).
    Для уточнення знижки звертатись за телефонами
    +38067 33 69 031, +380682311154;

    Знижки не розповсюджуються на рекламний клас, шоу та ринги!

    ЗНИЖКИ НЕ ПІДСУМОВУЮТЬСЯ!

    Після закриття каталогу з 24.11.2017 р. всі знижки анулюються! Вартість участі збільшується на 200 грн.

    Сума до оплати добровільного експонентного внеску відправляється листом на e-mail : selina.ternopil@gmail.com
    у відповідь на заявку!

    Прохання повідомляти про оплату на e-mail або по телефону.
    Чек зберігати для пред’явлення під час реєстрації.

    Клітка клуба – 100 грн ( оренда на два дні)
    Наявність своєї клітки є доречною.

    Тварини,не внесені у каталог, до конкурсів не допускаються!

    Реєстрація кошенят на продаж у каталозі ОБОВ‘ЯЗКОВА! У випадку підсаджування кошенят, не зареєстрованих до каталогу, а також молодших за віком, порушники будуть видалені з виставки. Експонентний внесок поверненню не підлягає!

    Ветеринарний контроль з 08:00 до 10:00. Оплата здійснюється окремо та не входить до добровільного експонентного внеску. Тварини, дискваліфіковані на ветеринарному контролі до участі у виставці не допускаються. Експонентний внесок не повертається!
    Для проходження ветеринарного контролю іногородні учасники повинні мати ветеринарні паспорти з відмітками про комплексні щеплення (від сказу – обов’язкова) та довідку Ф-1

    Виставкові класи
    ціна до 10.11.2017 / до 24.11.2017

    ВСІ ТИТУЛЬНІ КЛАСИ
    (CAC-CACM) 1250 ГРН / 1350ГРН

    ЛІТТЕР-КЛАС
    (виводок від 3-х кошенят 3-6 місяців) 900 ГРН / 950 ГРН

    КОШЕНЯТА (3-6 місяців) 1000 ГРН /1050 ГРН

    ЮНІОРИ (6-10 місяців) 1000 ГРН /1050 ГРН

    КАСТРАТ 600 ГРН/ 700 ГРН

    ВЕТЕРАН (після 8 років) 600 ГРН/ 700 ГРН

    ДОМАШНІ УЛЮБЛЕНЦІ 600 ГРН/ 700 ГРН

    ВИЗНАЧЕННЯ ПОРОДИ 600 ГРН/ 700 ГРН

    РЕКЛАМНИЙ
    з обов”язковим внесенням
    до каталогу 900 ГРН 1000 ГРН
    (кошенята від 3-х місяців)

    ПЕРЕВІРЯЙТЕ ДАНІ ЗАВЧАСНО.

    ЗАКРИТТЯ КАТАЛОГУ 25/11/2017.
    Після закриття каталогу прийом заявок + 200грн.

    В рамках виставки WCF –ринги дорослих, юніоров та кошенят сплачуються додатково – вартість участі 350 ГРН

    УНІКАЛЬНА ПРОПОЗИЦІЯ ДЛЯ УЧАСНИКІВ ВИСТАВКИ, ЯКІ БАЖАЮТЬ ПРИВЕЗТИ СВОЇХ КОШЕНЯТОК У РЕКЛАМНИЙ КЛАС!

    Виставка буде проходити в Палаці Культури “БЕРЕЗІЛЬ” на 1-му та 2-му поверхах холлу. На 1-му поверсі будуть розташовані місця під виїздну торгівлю, буфет та розваги. На 2-му поверсі буде проводитись експертна оцінка, ринги та шоу
    Розважальна програма та численні конкурси будуть проводитись на обох поверхах.

    СПЕЦПРОПОЗИЦІЯ ВІД ОРГАНІЗАТОРІВ ВИСТАВКИ:
    УЧАСНИКАМ, ЯКІ ЗАРЕЄСТРУЮТЬСЯ ЛИШЕ В РЕКЛАМНОМУ КЛАСІ, ЗМОЖУТЬ РОЗМІСТИТИСЯ ЛИШЕ НА 1-МУ ПОВЕРСІ ЗА 450 ГРН ПРИ УМОВІ РЕЄСТРАЦІЇ ДО 10.11.2017 АБО 500 ГРН – ДО 24.11.2017.
    УМОВОЮ ТАКОЖ Є НАЯВНІСТЬ СВОЄЇ КЛІТКИ ТА НЕ БІЛЬШЕ 2-Х КОШЕНЯТ. КОЖНЕ НАСТУПНЕ КОШЕНЯ +100 ГРН.

    Просимо Вас звернути увагу на зміни у титульних класах. Тепер Чемпіонські титули присуджуються і кошенятам, і юніорам.

    У відповідь на вашу заявку ми вишлемо рахунок з реквізитами на оплату за участь у виставці. Самовільні платежі без виставленого рахунку ЗАБОРОНЕНІ! Просимо сплатити рахунок на протязі 3-х банківських днів.

    ФАКТОМ РЕЄСТРАЦІЇ – Є ФАКТ ОПЛАТИ!

    Рахунок виставляється по вартості участі на момент подачі заявки.
    Экспонентський внесок за участь у виставці є підтвержденням присутності експонента на виставці.

    Адміністрація виставки залишає за собою право переносу, ануляції або відмови у реєстрації експонентського внеску та участі у виставці.

    Безоплатно на виставку кожен учасник може запросити тільки ДВОХ гостя, усі решта відвідують виставку по вартості вхідного квитка.

    Раді будемо бачити як старих, так і нових наших друзів!!!! Не соромтесь, запитуйте про різні речі стосовно проведення, поселення та інших Ваших потреб та потреб Ваших улюбленців! Завше підкажемо, поможемо, навіть зарадимо з дрібними негараздами.

    З щирою повагою до Вас та Ваших котиків,
    ГО ТОЛК “СЕЛІНА”

    We will be glad to meet you at our international cats show “MURKOLAY”, which will take place on December 2-3, 2017 in the city of TERNOPIL!
    License L # 174261 – EUROPE CONTINENT SHOW- UKA-050
    You are invited by:
    Association of Cat Fanciers “Selina”
    Patron: Magnificats (MAG)
    2 BEST IN SHOW!
    WCF-Rings!
    Special Breed Show (s): ABY, SFL, SFS, MCO
    Judges:
    Antonello Bardella, Italy (AB, WCF)
    Alicja Biadasz, Poland (AB, WCF)
    Fabrice Calmes, France (AB, LOOF)
    Dorota Podlejska, Poland (LH, SLH, WCF)
    Supervisor of the exhibition office: Daniel Sànchez and Mauri
    The results of the exhibition will be included in the international rating ТОР САТ
    (the payment is included IN REGISTRATION)
    In the program of the exhibition there are specialized shows (colours, eyes, tikking, etc.), funny contests for the owners of the pussies, Uncle Murcolay (St Nicholas) comes to children and adults. Lots of gifts and fun!
    The Important information!
    10% discount for non-resident participants!
    15% discount for owners of rare breeds (Kuril bobtail, Siberian, Abyssinian, Somali, Bengali, Burmese, Oriental, St. Petersburg sphinxes, Ukrainian levkoys, pixibobs, etc., the refinement of the list of rare breeds is discussed individually);
    The sale of 2 kittens from one owner is FREE of charge in the presence of an animal, which is put up for two marks! Each next kitten +100 UAH!
    Under the new WCF rules: the age of kittens should be at least 12 weeks on the day of the exhibition
    (the documents for kittens are obligatory!)
    The corporate discount for a collective application for a club (cattery) is discussed separately (under the collective application is meant 5 or more cats, declared from the club or cattery for titles, the application “FOR ALL” of participants is filed and paid by one sum to the head of the club or the owner of the cattery).
    If any questions, ask:
    +38067 33 69 031, +380682311154;
    Discounts do not apply to promotional class, shows and rings!
    DISCOUNTS DO NOT BE OBTAINED!
    After closing the catalog from 24.11.2017, all discounts will be cancelled! The cost of participation is increased by 200 UAH.
    The amount for the payment of the voluntary exponential contribution is sent by e-mail: selina.ternopil@gmail.com
    in response to the application!
    Please report payment by e-mail or by phone. Check to be kept for submission at check-in.
    Club cage – 100 UAH (for two days rent)
    The presence of your cage is desirable.
    Animals ,which are not registered in the catalog, are not allowed for competitions!
    Registration of kittens for sale in the directory OBLIGATORY! In the case of placing kittens, not registered in the catalog, as well as younger ones, offenders will be removed from the exhibition. Expense can not be refunded!
    Veterinary control from 08:00 to 10:00. Payment is made separately and is not included in the voluntary exponential contribution. Animals disqualified by veterinary control are not allowed to participate in the exhibition. Exhibitory contribution is not returned!
    Non-resident participants should have veterinary passports with markings on complex vaccinations (from rabies – obligatory) and reference Ф-1 for passage of veterinary control.
    Exhibition classes
    price until 10.11.2017 / until 24.11.2017
    ALL TITLE CLASSES
    (CAC-CACM) 1250 UAH/ 1350 UAH
    LITTER CLASS
    (3 kittens of 3-6 months) 900 UAH / UAH 950
    KITTENS (3-6 months) 1000 UAH / 1050 UAH
    JUNIORS (6-10 months) 1000 UAH / 1050 UAH
    NEUTREDS 600 UAH/ 700 UAH
    VETERANS (after 8 years) 600 UAH/ 700 UAH
    PETS 600 UAH / 700 UAH
    IDENTIFICATION OF THE BREED 600 UAH / 700 UAH
    ADVERTISING
    with an obligatory registration to the catalog 900 UAH 1000 UAH
    (kittens from 3 months)
    CHECK THE DATA IN ADVANCE!
    CATALOG IS CLOSED on 25/11/2017.
    After closing the catalog the reception of applications + 200 UAH.
    As part of the WCF-rings, adults, juniors and kittens are paid additionally – the cost of participation is 350 UAH)
    UNIQUE SUGGESTION FOR EXHIBITION PARTICIPANTS EXPECTING IN THE ADVERTISING CLASS!
    The exhibition will be held at the Palace of Culture “BEREZIL” on the 1st and 2nd floors of the hall. On the first floor there will be places for outbound trade, buffet and entertainment. An expert evaluation, rings and shows will be held on the 2 nd floor
    The entertainment program and numerous competitions will be held on both floors.
    SPECIAL OFFER FROM THE EXHIBITION ORGANIZERS:
    PARTICIPANTS WHO REGISTERED IN THE ADVERTISING CLASS, CAN BE PLACED ONLY ON THE 1ST FLOOR FOR ONLY 450 UAH UNDER TERMS OF REGISTRATION TO 10.11.2017 OR 500 UAH – TO 24.11.2017.
    THE CONDITIONS ARE AVAILABILITY OF YOUR CAGE AND ONLY 2 KITTENS IN ONE CAGE.
    We ask you to pay attention to changes in the title classes. Now the Championship titles are awarded to both Kittens and Juniors.
    In response to your application, we will send an invoice bill for payment for participation in the exhibition. Unauthorized payments without an invoice are PROHIBITED! Please pay an invoice within 3 banking days.
    REGISTRATION FACTS – IS A PAYMENT FACT!
    The bill is billed at the cost of participation at the time of filing an application.
    Exhibitor’s contribution for participation in the exhibition is a confirmation of the presence of an exhibitor at the exhibition.
    The exhibition administration reserves the right to transfer, cancel or refuse registration of the exponential contribution and participation in the exhibition.
    Free of charge to the exhibition, each participant can invite only one guest, all the rest can attend an exhibition on the cost of the entrance ticket.
    We will be glad to see both old and new friends!!!! Do not hesitate to ask about different things: accommodation and other needs of you and your pets! We will always help you!
    Best regards,
    TACF “SELINA”

    0 0 голосів
    Рейтинг статті
    guest

    0 Коментарі
    Вбудовані Відгуки
    Переглянути всі коментарі